Grip op de overgang

De menopauze is nog altijd een van de minst besproken onderwerpen onder vrouwen. Zowel in de privésfeer als op de werkvloer. Toch heeft u er als werkgever baat bij dat de overgang bespreekbaar wordt binnen uw bedrijf. Niet in de laatste plaats omdat dames in de overgang zich twee keer zo vaak ziekmelden als hun jongere collega’s.

De Matestraining Grip op de Overgang is gericht op preventie en is speciaal ontwikkeld om in de fase voorafgaand aan het verzuim handvatten aan te reiken. De workshop is voor zowel medewerkers als leidinggevenden geschikt.

De deelnemende cursisten leren over de menopauze, zelfzorgmaatregelen en het voorkomen van risico’s als hart en vaatziekten en osteoporose. Ook onderwerpen als leefstijl, voeding en beweging staan centraal in deze workshop. Voor de groep leidinggevenden wordt er extra aandacht besteed aan de onderwerpen beleid en gesprekstechniek.

Mates maakt de workshop Grip op de Menopauze voor uw bedrijf op maat zodat uw medewerkers zichzelf herkennen.