De Overgang

Iedere vrouw krijgt ermee te maken: de overgang. Naar schatting zijn er anderhalf miljoen vrouwen in Nederland in de overgang. Het is de levensfase waarin je van een vruchtbare naar een onvruchtbare periode gaat. Deze overgang kan gepaard gaan met diverse ongemakken.

De oorzaak hiervan ligt in het feit dat er een daling is van de vrouwelijk hormonen. Met name het oestrogeen speelt hierin een belangrijke rol. Naast dat het een verandering is in de hormoonhuishouding, is het ook een fase van relativering. Wat heb ik gedaan in mijn leven en wat wil ik nu verder met mijn leven. Veel vrouwen gaan weer studeren, kiezen een andere baan of gaan meer voor zichzelf zorgen. In Engeland hebben ze een mooie naam voor deze levensfase namelijk “Your second life”.

Waar de één er als een berg tegenop ziet, zegt de ander “ach het hoort erbij”. Vaak wordt er gezegd:” mijn moeder kwam toch ook in de overgang maar die heb ik nog nooit horen klagen”. Ondanks dat er nauwelijks aandacht voor deze levensfase was werd er ook niet gesproken over de ongemakken die de vrouw destijds óók kende. Gelukkig is er de laatste jaren meer aandacht gekomen voor de overgang. We praten er makkelijker over en het komt langzamerhand uit de taboesfeer.

Ook het leven van de vrouw is veranderd.  Naast dat ze werken hebben ze vaak ook nog te maken met de zorg over de thuiswonende kinderen en dienen ze soms ook nog als de mantelzorger voor (schoon) ouders. In het verleden werd vaak gezegd, je hebt last van het “empty nest” syndroom. Tegenwoordig kunnen we daar nu niet meer over spreken aangezien de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse vrouw 31 jaar is als zij haar eerste kindje krijgt. Tel daar 15 jaar bij op, kind in de puberteit en ma in de overgang. De hormonen gieren door het huis.

Tijden veranderen. We hebben meer behoefte aan kennis over onze gezondheid en willen graag zelf de regie in handen houden.